Jani Roman

Posts Tagged ‘konflikti’

Millainen rooli dialogilla on tulevaisuuden informaatiosodassa, Aki-Mauri Huhtinen?

In Uncategorized on 14 elokuun, 2009 at 11:58 am

Marko Parkkinen kutsui Aki-Mauri Huhtisen mukaan Dialogiin. Marko taas on blogin ylläpitäjän, Janin Romanin mukaan kutsuma.

Aki-Mauri Huhtinen (s. 1966) on suomalainen filosofi ja informaatiosodankäynnin asiantuntija. Hän toimii käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa ja informaatiotieteiden dosenttina Lapin yliopistossa. Hänet on myös kiinnitetty johtamisen professoriksi Maanpuolustuskorkeakouluun.

Wikipediassa Aki-Maurista kerrotaan lisäksi näin:

”Huhtisen filosofinen asiantuntija-alue on poikkeuksellisen laaja. Hän valmistui alun perin kadettiupseeriksi mutta kiinnostui sittemmin filosofiasta ja väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta eksistenssifilosofiaa ja -psykylogiaa käsittelevällä työllään Sielun parantamisesta sielun hoitamiseen1996. Kasvatustieteitä sivuten hän on kirjoittanut useita teoksia niin filosofian kuin puolustushallinnonkin alalta. Huhtinen on toiminut myös Kylkirauta-lehden päätoimittajana ja julkaissut useita artikkeleita ja esitelmiä. Huhtisen panoksesta suomalaiseen filosofiaan tekee ajankohtaisen se, että hän on pystynyt käsittelemään muuttuvan maailman terrosistisia ja muita turvallisuusuhkia uusista dynaamisista näkökulmista. Hänen lähtökohtansa ovat filosofian piiristä omaksutussa näkemyksessä, että tieto ja sen jakelureitit edustavat pääomaa, hallintaa ja valtaa ja muodostavat siten erään nykyaikaisen sodankäynnin keskeisimmistä taistelukentistä.”

Marko esittää haasteensa näin:

Aki-Mauri Huhtinen toimii professorina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja on kirjoittanut ”Sanasota – johdatus sodan ja sodanjohtamisen filosofiaan”, jonka luin viime viikolla. Aki-Maurilta haluaisin kysyä, minkälainen rooli dialogilla on tulevaisuuden informaatiosodassa?

Aki-Mauri, toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan tähän dialogiketjuun! Tämän dialogiketjun tarkoituksena on synnyttää oivalluksia, näkökulmia ja ihmetystä niin dialogisuudesta kuin kunkin omasta työaiheesta. Ajatusten inspiraationa voi olla myös blogissa olevat aiemmat kirjoitukset. Jätän siis vapausasteita pohdintaan.

Koska tämä on nimenomaan ketju, niin pyytäisin sinua vielä nimeämään yhden henkilön, jonka haluaisit kutsua mukaan Dialogiin. Myös millaista avauskysymystä ajattelit hänelle voivan heittää?

Näin tämä dialogi etenee ihmiseltä toiselle, ehkä jotain rakentuen matkan varrella. Joka tapauksessa se tuo esille yksinkertaisella tavalla yhteyttämme muihin – matemaattisesti laskienhan jokainen ihminen maailmassa on tavoitettavissa 4-6 ihmisen ketjussa.

Kuitenkin:  pääasia on dialogi.

Advertisement